BEST PLACE FOR BUSINESS

www.vanphonghcm.net  1. Quận 1
  2. Quận 2
  3. Quận 3
  4. Quận 4
  5. Quận 5
  6. Quận 7
  7. Quận 10
  8. Quận Bình Thạnh
  9. Quận Phú Nhuận
  10. Quận Tân Bình

Central Plaza

central-plaza-building-your-office-office-for-lease-in-district-1-1024x768
Văn phòng hạng A
26 USD

Vị trí Lê Duẩn , Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Hầm-…

Xem chi tiết
80 – 110 – 130 – 175 – 200 – 235 – 297 m2 m2

Ngôi Nhà Đức Tower

ngoi-nha-duc
Văn phòng hạng A
39 USD

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
90 – 221 – 272 – 526 – 652 – 738 - 1500  m2

BITEXCO FINANCIAL TOWER

Bitexco-Financial-Tower-your-office-cho-thue-van-phong-quan-1
Văn phòng hạng A
32 USD

Vị trí Hải Triều, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 3 Hầm…

Xem chi tiết
100 – 150 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1000  m2

DIAMOND PLAZA

Diamond Plaza - Your Office - Cho thuê văn phòng Quận 1
Văn phòng hạng A
40 USD

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
80 – 150 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1,000 – 1,500 – 2,000 m2

A&B TOWER

A&B Tower - Your Office - Cho thuê văn phòng quận 1
Văn phòng hạng B
28 USD

Vị trí Lê Lai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 – 500 – 600 – 800 m2

PETROVIETNAM TOWER

Petrovietnam - Your Office - Cho thuê văn phòng Quận 1
Văn phòng hạng A
25 USD

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1,000 m2

HAVANA TOWER

havana building - your office - cho thuê văn phòng quận 1
Văn phòng hạng B
20 USD

Vị trí Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM. Kết …

Xem chi tiết
100-300-500 m2

SAIGON TOWER

Saigon Tower - Your Office - Cho thuê văn phòng Quận 1
Văn phòng hạng A
29 USD

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1,000 m2

KUMHO PLAZA

kumho plaza - your office - cho thuê văn phòng quận 1
Văn phòng hạng A
32 USD

Vị trí Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết …

Xem chi tiết
100 – 300 – 500 – 700 – 1000 m2

EMPIRE TOWER

empire building - your office - cho thuê van phòng quận 1
Văn phòng hạng B
17 USD

Vị trí Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM. Kết …

Xem chi tiết
40-60-80-100-160 m2

BETA BUILDING

beta building - your office - cho thuê văn phòng quận 1
Văn phòng hạng B
18 USD

Vị trí Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.…

Xem chi tiết
80-100-180 m2

KIM ĐÔ OFFICE

kim-do-building-cho-thue-van-phong-quan-1
Văn phòng hạng C
17 USD

Vị trí: Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM. Kết  cấu…

Xem chi tiết
50-100-200 m2

RUBY TOWER

fideco 2 building - your office - cho thuê van phòng quận 1
Văn phòng hạng B
20

Vị trí Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM.…

Xem chi tiết
40-60-80-10-160 m2

IBC BUILDING

ibc-building-cho-thue-van-phong-quan-1-0
Văn phòng hạng C
16 USD

Vị trí: Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP…

Xem chi tiết
35-50-80-100-150-200-220 m2