Sort By:  

NDC 2 BUILDING

nguyen-dinh-chieu-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-1
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 2 tầng Mã tin 1331 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
110 m2

NTB 2 BUILDING

Nguyen-Thai-Binh-your-office-chi-thue-van-phong-quan-1
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 3 tầng Mã tin 1225 Hạng C…

Xem chi tiết
30 – 50 – 80 m2

CÔNG TY TÀI NGUYÊN BUILDING

vinatex-your-office-cho-thue-van-phong-quan-1
Văn phòng hạng B
20 USD

Vị trí Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 15 tầng – 2 Thang máy Mã tin 1224…

Xem chi tiết
50 – 80 – 100 – 200 m2

ITPC BUILDING

itpc-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-1
Văn phòng hạng C
20 USD

Vị trí Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 4 tầng Mã tin 1222 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
30 – 40 – 60 m2

FIDI TOURIST BUILDING

fidi-tourist-your-office-cho-thue-van-phong-quan-1
Văn phòng hạng C
20 USD

Vị trí Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 6 tầng Mã tin 1223 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
40 – 60 – 80 m2

HOUSE BUILDING

winhome-building-cho-thue-van-phong-quan-10
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM Kết  cấu 1 Trệt – 2 tầng Mã tin 1251 Hạng C Hướng tòa…

Xem chi tiết
30 – 40 – 80 m2