Sort By:  

REE TOWER

Ree Tower - Your Office - Cho thuê văn phòng Quận 4
Văn phòng hạng B
15 USD

Vị trí Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM Kết  cấu 3 Hầm – 21 tầng – 5 thang máy Mã tin 404…

Xem chi tiết
110 – 235 – 352 – 450 – 900 m2

COPAC SQUARE

Copac-768x1024
Văn phòng hạng B
10 USD

Vị trí Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 22 tầng – 4 thang máy. Mã tin 418 Hạng…

Xem chi tiết
112 – 180 – 230 – 340 – 450 m2

SAIGON PORT

sg-port-building-cho-thue-van-phong-quan-4
Văn phòng hạng B
15 USD

Vị trí Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 8 tầng – 1 thang máy. Mã tin 415…

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 – 625 m2

ĐINH LỄ BUILDING

Dinh-le-1024x768
Văn phòng hạng B
10 USD

Vị trí Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 11 tầng – 2 thang máy. Mã tin 403 Hạng…

Xem chi tiết
120 – 210 – 289 – 331 – 600 m2

H3 BUILDING

h3 building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 17 Tầng – 1 Lửng – 5…

Xem chi tiết
50 – 150 – 250 – 300 – 500 – 800 m2

HCMPC BUILDING

tradincorp building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
14 USD

Vị trí: Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 11 Tầng – 2 Thang máy Mã tin 456…

Xem chi tiết
50 – 100 – 200 m2

COTEC BUILDING

cotec building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
15 USD

Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 10 Tầng Mã…

Xem chi tiết
60 – 100 – 200 m2

NARIME BUILDING

narime building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
13 USD

Vị trí: Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng Mã tin 453 Hạng…

Xem chi tiết
70 – 140 – 200 m2

VICOSHIP BUILDING

vicoship building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
50 – 100 m2

KIM NGUYÊN BUILDING

kim nguyên building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Lửng – 1…

Xem chi tiết
45 – 50 – 90 m2

PTV BUILDING

PTV building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Trệt – 6 tầng Mã tin 4401 Hạng C. Hướng tòa nhà…

Xem chi tiết
40 – 60 – 100 m2

KHÁNH HỘI 2 BUILDING

khánh hội building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 18 Tầng – 6 Thang máy…

Xem chi tiết
50 – 120 – 300 – 500 m2

KHÁNH HỘI 1 BUILDING

khánh hội building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 12 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
50 – 100 – 150 – 200 – 500 m2

PHÚC HƯNG OFFICE

phúc hưng building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 5 Tầng Mã tin 454 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
25 – 35 – 40 – 100 m2

THỦY ANH BUILDING

thủy anh building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 6 Tầng Mã tin 4403 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
25 – 35 – 40 – 80 m2

HOÀNG DIỆU BUILDING

hoàng diệu building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
75 – 110 m2

LQH BUILDING

lê quốc hưng building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 trệt – 6 Tầng Mã tin 441 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
40 – 80 m2

SESCO BUILDING

sesco building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 5 Tầng Mã tin 431 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
45 –70 – 100 m2

TUẤN  BUILDING

tuấn building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
5 USD

Vị trí: Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 6 Tầng Mã tin 440 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
40 – 80 – 100 m2

NAM VIỆT BUILDING

nam việt building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TP HCM Kết  cấu 6 tầng Mã tin 424 Hạng C. Hướng tòa nhà Tây bắc…

Xem chi tiết
30 – 60 – 100 – 200 m2

NAM PHƯƠNG BUILDING

nam phương building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
50 – 100 m2

LỘC THIÊN ÂN BUILDING

lộc thiên ân building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Lửng –…

Xem chi tiết
50 – 100 m2

HẠNH PHÚC OFFICE

hạnh phúc building - your office - cho thuê văn phòng quận 4
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 5 Tầng Mã tin 450 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
20 – 45 – 80 m2