Sort By:  

HẺM ĐIỆN BIÊN PHỦ BUILDING

điện biên phủ building - your office - cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Trệt – 7 Tầng Mã tin 2022 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
30 – 60  m2

GOLDEN FISH BUILDING

golden fish building - your office - cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Trệt – 5 Tầng Mã tin 2022 Hạng C. Hướng…

Xem chi tiết
30 – 50 – 80 – 100 m2

GIC 3 BUILDING

GIC building - your office - cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 6 Tầng Mã tin 2055 Hạng…

Xem chi tiết
60 – 80 m2

GIC 2 BUILDING

GIC 2 building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
11 USD

Vị trí: D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Trệt – 6 Tầng Mã tin 2055 Hạng C. Hướng tòa nhà Tây…

Xem chi tiết
50 – 100 – 150 – 200 m2

ECO BUILDING

ECO-Building-Your-office-office-for-lease-in-binh-thanh-district
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Trệt – 3 Tầng Mã tin 2017 Hạng C. Hướng…

Xem chi tiết
33 – 45 – 80 m2

DMC 3 BUILDING

DMC 3 building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 trệt – 10 tầng Mã tin 2032 Hạng C. Hướng tòa…

Xem chi tiết
30 – 50 – 80 – 120 m2

DMC 2 BUILDING

DMC 2 building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy Mã tin 2050…

Xem chi tiết
25 – 50 – 80 m2

ĐINH BỘ LĨNH BUILDING

đinh bộ lĩnh building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 trệt – 7 tầng Mã tin 2056 Hạng C. Hướng…

Xem chi tiết
50 - 100 m2

CIENCO 6 BUILDING

cienco 6 building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
12 USD

Vị trí: Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 2 Thang…

Xem chi tiết
60 – 100 – 150 – 350 m2

BAILY BUILDING

baily building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
6 USD

Vị trí: Quốc Lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
120 m2

ÁNH HÀO QUANG BUILDING

ánh hào quang building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
5 USD

Vị trí: Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy Mã tin 2007…

Xem chi tiết
100 – 200 – 400 m2

THANH LONG BUILDING

thanh long building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
6 USD

Vị trí: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng Mã tin…

Xem chi tiết
30 – 50 – 80 – 120 m2

SOKICO BUILDING

sokico building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 4 tầng Mã tin 2062 Hạng C. Hướng tòa nhà Tây…

Xem chi tiết
50 – 130 m2

GIC 3

GIC 4 building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Bạch Đằng, phường 24, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 6 tầng – 1 thang máy…

Xem chi tiết
30 – 50 – 100  m2

GIC BUILDING

gic building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
11 USD

Vị trí: D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng Mã tin 2054 Hạng C.…

Xem chi tiết
50 – 100 – 150 – 200 m2

GIC 4 BUILDING

GIC 4 building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 trệt – 7 tầng Mã tin 20014 Hạng C. Hướng…

Xem chi tiết
30 – 70 – 105 – 200 m2

DMC BUILDING

dmc building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 12 Tầng…

Xem chi tiết
50 – 71 – 100 – 150 – 200 m2

GIC 8 BUILDING

d2 building - your office - cho thuê văn phòng quận bình thạnh
Văn phòng hạng C
6 USD

Vị trí: D2, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 5 tầng Mã tin 20008 Hạng C. Hướng…

Xem chi tiết
20 – 40 – 80 – 100 – 160 m2

CONSTREXIM BUILDING

constrexim building - your office - cho thuê văn phòng quận phú nhuận
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Thích Quảng Đức, phường 5, Quận Phú Nhuận, TP HCM Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 1 lửng – 4 tầng…

Xem chi tiết
30 – 60 – 80 – 120 m2