Sort By:  

CREATIVE SPACE BUILDING

csb-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-1493954723-
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 4 tầng Mã tin 2387. Hạng…

Xem chi tiết
40 – 80 – 100  m2

THT BUILDING

truong-hoang-thanh-Your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-01
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Trương Hoàng Thanh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
100 – 150 – 200 – 250 m2

HS BUILDING

HS-Your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-1493882669-
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
70 – 80 – 100 – 150 m2

THÁI BÌNH BUILDING

thai-binh-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tn-binh-1491212679-
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
20 – 30 – 40 – 50 – 100 m2

GMG BUILDING

GMG-Building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng C
12 USD

Vị trí: Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
100 – 200 – 300 m2

ACB BUILDING

ACB-Building-Tân-Bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 2 Thang máy. Mã…

Xem chi tiết
50 – 100 – 150 – 200 – 252 m2

WE OFFICE BUILDING

we-office-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng C
12 USD

Vị trí: Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
90 – 105 – 135 – 225 m2

PHỔ QUANG BUILDING

3c-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
80 - 150 m2

SCSC BUILDING

scsc-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng C
14 USD

Vị trí: Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng Mã tin  2335…

Xem chi tiết
50 – 110 – 160 – 175 – 220 – 300 – 700 - 1000 - 1600 m2

NAM HẢI BUILDING

nam-hai-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu  1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng Mã tin  2350…

Xem chi tiết
50 – 80 – 135 m2

ETOWN BUILDING

etown-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-02-1024x768 (1)
Văn phòng hạng B
15 USD

Vị trí Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 10 tầng – 8 thang máy. Mã tin 2238…

Xem chi tiết
150 – 160 – 200 m2

PICO PLAZA

pico-plaza-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-1024x768
Văn phòng hạng B
15 USD

Vị trí Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 15 tầng – 2 thang máy. Mã tin 2260…

Xem chi tiết
200 – 300 – 500 – 1,000 m2

CT PLAZA

CT-Plaza-building-Your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-1024x768
Văn phòng hạng B
15 USD

Vị trí Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 10 tầng – 3 thang máy. Mã tin 2245…

Xem chi tiết
100 – 200 – 500 m2

Hà Đô Airport Building

ha-do-airport-youroffice-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng B
11 USD

Vị trí Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 13 Tầng…

Xem chi tiết
95 - 169 - 187 - 263 - 314 - 450 - 625 - 844 m2

BLUE SKY TOWER

blue-sky-tower-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng B
14 USD

Vị trí Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 2 hầm – 14 tầng – 4 thang máy. Mã tin 2248…

Xem chi tiết
100 – 300 – 450 – 700 m2

HẢI ÂU BUILDING

hai-au-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-01-768x1024.1
Văn phòng hạng B
12 USD

Vị trí Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 12 tầng – 4 thang máy. Mã tin 2234…

Xem chi tiết
200 – 300 – 500 m2

SCETPA BUILDING

scetpa-building-Your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-02-1024x768
Văn phòng hạng B
12 USD

Vị trí Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 10 tầng – 3 thang máy. Mã tin 2214…

Xem chi tiết
50 – 100 – 200 – 500 – 1,000 m2

FOSUP BUILDING

Fosup-cho-thuê-văn-phòng-quận-tân-bình
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Huỳnh Lan Khanh, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 7 tầng – 2 thang máy Mã tin 2334…

Xem chi tiết
100-200-300-400-600-700-900 m2

ATHENA BUILDING

athena-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 12 Tầng – 2 Thang máy.…

Xem chi tiết
50-100-150-200-250-300-350-400-500 m2

SUMIKURA BUILDING

samikura-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-768x1024
Văn phòng hạng C
13 USD

Vị trí Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 6 tầng – 2 thang máy. Mã tin 2261…

Xem chi tiết
50 – 100 – 200 – 300 – 450 m2

MEKONG TOWER

mekong building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
11 USD

Vị trí: Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 12 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
100–200–300 m2

PARK ROYAL SG

PARK-ROYAL-building-Your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-1024x768
Văn phòng hạng B
12 USD

Vị trí Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 9 tầng – 1 thang máy. Mã tin…

Xem chi tiết
60 – 105 m2

HOÀNG TRIỀU BUILDING

hoàng triều - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
90–150-185 m2

HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING

ha-do-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh-01-768x1024
Văn phòng hạng B
15 USD

Vị trí Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM. Kết  cấu 1 hầm – 12 tầng – 4 thang máy. Mã tin 2235…

Xem chi tiết
200 – 510 – 600 m2