Sort By:  

TVD BUILDING

tran-van-du-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 5 tầng Mã tin 2320. Hạng C. Hướng tòa nhà   Diện…

Xem chi tiết
30-50-80-150 m2

THĂNG LONG 2 BUILDING

thăng long building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
55–85–105-400 m2

ĐẠI DŨNG BUILDING

đại dũng building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
80–100–250 m2

A4 BUILDING

a4 building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: A4, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 5 tầng – 1 thang máy Mã tin…

Xem chi tiết
30-50-80-160 m2

YÊN THẾ BUILDING

yên thế building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình , Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 10 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
100–200–347 m2

KICOTRANS 3 BUILDING

kicotrans 3 building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 12 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
150 –370 m2

KICOTRANS 2 BUILDING

kicotrans 2 building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Sông Thao, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
60-100–200–350 m2

KICOTRANS BUILDING

kicotrans building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 1 Lửng – 2…

Xem chi tiết
50–70–160–220-350 m2

HỒNG TÂM BUILDING

hồng tâm building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Cộng Hòa, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Lửng – 1…

Xem chi tiết
60–120-200 m2

HỒNG LOAN BUILDING

hồng loan building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Cộng Hòa, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
28–40–60-80 m2

HHM BUILDING

hhm building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
30–50–80–100-300 m2

GT BUILDING

GT building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 1 Lửng – 8 Tầng –…

Xem chi tiết
28–40–100–120–145 m2

GMA BUILDING

GMA building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 2 Thang máy…

Xem chi tiết
30–50–70–110 m2

DOXACO BUILDING

doxaco building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
60–107 m2

DOMI BUILDING

domi building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
40–60–100 m2

ĐẠI NGUYÊN BUILDING

domi building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng Mã tin 2243. Hạng C.…

Xem chi tiết
34-50-100  m2

CMC PLAZA

cmc building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Lý Thường Kiệt, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
150–200–400 m2

CARROT OFFICE

carrot building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng – 1 Thang máy…

Xem chi tiết
70 –120 m2

BLUE BERRY BUILDING

blue berry building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: D52, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã tin…

Xem chi tiết
30–60–120 m2

BẠCH ĐẰNG BUILDING

bạch đằng building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
30–50–100 m2

X BUILDING

x building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Nguyễn Thế Lộc, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM Mã tin 2204 Hạng C Hướng tòa nhà   Kết  cấu 1 hầm –…

Xem chi tiết
90-110-150-200 m2

VC BUILDING

vc building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM. Mã tin 2266 Hạng C Hướng tòa nhà Đông Bắc Kết  cấu 8 tầng Diện…

Xem chi tiết
30-50-80-100 m2

TÍN THƯƠNG BUILDING

tin thương building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí:  Lam Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Mã tin 2323 Hạng C Hướng tòa nhà Đông Kết  cấu 8 tầng – 2…

Xem chi tiết
120-200 m2

THUẬN VIỆT BUILDING

thuận việt building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
80-100-120-150-250 m2