Sort By:  

THỜI BÁO KINH TẾ BUILDING

thời báo kinh tế building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Mã tin 2262 Hạng C Hướng tòa nhà Đông Nam Kết  cấu 1 hầm 1…

Xem chi tiết
40-55-100-145-150 m2

THIÊN PHÚC BUILDING

thiên phúc building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Mã tin 2263 Hạng C Hướng tòa nhà Nam Kết  cấu 1 trệt – 6…

Xem chi tiết
20-50-80-100 m2

SPRING BUILDING

spring building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Trệt – 2 Tầng Mã tin 2212 Hạng C Hướng tòa nhà…

Xem chi tiết
30 – 50 – 100 – 300 m2

SOVILACO BUILDING

sovilaco building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
11 USD

Vị trí: Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 10 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
72–110 m2

SÔNG THƯƠNG BUILDING

sông thương building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí:  Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM Mã tin 2267 Hạng C Hướng tòa nhà Bắc Kết  cấu 5 tầng Diện tích…

Xem chi tiết
100-200 m2

PTD BUILDING

scsc building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng. Mã tin 2217. Hạng…

Xem chi tiết
50 – 100 – 200 m2

RIPAC BUILDING

ripac building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
12 USD

Vị trí: Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng. Mã tin 2216. Hạng C.…

Xem chi tiết
80 – 120 – 190 m2

PBS BUILDING

PBS building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: D52, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Thang máy Mã tin…

Xem chi tiết
45–90–150 m2

OIIC BUILDING

OiiC building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Lê Văn Sỹ, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 8 Tầng – 2 Thang máy.…

Xem chi tiết
70–100–150 m2

NTT BUILDING

hưng phát đạt building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
5 USD

Vị trí: Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Mã tin 2298 Hạng C Hướng tòa nhà Tây Bắc Kết  cấu 1 trệt…

Xem chi tiết
400 m2

LÝ THƯỜNG KIỆT BUILDING

lý thường kiệt building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 2 Hầm – 1 Trệt – 6 Tầng – 1 Lửng –…

Xem chi tiết
80–100–200 m2

LTA BUILDING

LTA - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
7 USD

Vị trí: Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
60–100–200 m2

LOTUS BUILDING

lotus building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy. Mã…

Xem chi tiết
76–92–160 m2

LONG MÃ BUILDING

long mã building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí: Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 2 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
30 – 50 – 100 – 150 – 180 m2

LÊ TRUNG NGHĨA BUILDING

lê trung nghĩa building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Lê Trung Nghĩa, phường 14, quận Tân Bình Kết  cấu 1 Hầm – 1 Trệt – 7 Tầng – 1 Thang máy Mã…

Xem chi tiết
50 – 100 – 130 m2

HOÀNG VĂN THỤ BUILDING

hoàng văn thụ building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
5 USD

Vị trí: Hoàng Văn Thụ , phường 4 , quận Tân Bình , tp. Hồ Chí Minh Mã tin 2268 Hạng C Hướng tòa nhà…

Xem chi tiết
75 m2

HỒNG HÀ 2 BUILDING

hồng hà 2 building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
9 USD

Vị trí:  Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM.. Mã tin 2264 Hạng C Hướng tòa nhà Nam Kết  cấu 1 trệt – 7…

Xem chi tiết
20-100 m2

TRƯỜNG SƠN BUILDING

cộng hòa 2 building - your office - cho thuê văn phòng quận tân bình
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí:  Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM Mã tin 2269 Hạng C Hướng tòa nhà Nam Kết  cấu 6 tầng Diện tích…

Xem chi tiết
50-100-170 m2

Perfetto Building

perfetto-your-office-cho-thue-van-phòng-quan-tan-binh
Văn phòng hạng C
8 USD

Vị trí: Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 1 hầm – 1 trệt – 8 tầng – 1 thang máy Mã tin 2336…

Xem chi tiết
50-70-100-150 m2

C.T Office

C.T-building-your-office-cho-thue-van-phong-quan-tan-binh
Văn phòng hạng C
10 USD

Vị trí: Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM. Kết  cấu 2 hầm – 1 trệt – 8 tầng – 1 thang máy Mã tin 4211…

Xem chi tiết
30-50-80-100-200-300 m2

HOÀI ĐỨC 2 BUILDING

le-trung-nghia-your-office-cho-thue-van-phong-quan-phu-nhuan
Văn phòng hạng C
6 USD

Vị trí: Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM Kết  cấu  1 Hầm – 1 Trệt – 5 Tầng Mã tin  2294…

Xem chi tiết
55 – 105 - 200 m2